Aqiqah, Hingga Kapan Boleh Dilaksanakan?

Di antara perlakuan baik yang dicoba orang tua kepada anaknya merupakan dengan metode menyelenggarakan ibadah aqiqah untuknya.

Tetapi realitasnya, tidak seluruh orang tua sanggup menyembelihkan hewan aqiqah buat anaknya pas sehabis kelahirannya ataupun 7 hari setelahnya.

Yang sangat kerap jadi hambatan terselenggaranya ibadah ini yakni aspek ekonomi.

Hingga persoalan berikutnya merupakan, haruskah aqiqah dilaksanakan pada hari ke- 7 ataupun boleh dilaksanakan di luar hari itu?

Dalam permasalahan waktu penerapannya, ulama berbeda komentar.

Terdapat yang mewajibkan hari ke- 7 bertepatan dengan pemberian nama.

Terdapat pula yang membolehkannya sampai masa nifas ibunya berakhir.

Tetapi terdapat pula yang melonggoggarkannya hingga sang anak menjelang masuk umur balignya, apalagi terdapat pula yang membolehkannya hingga kapan juga hingga orang tua betul- betul sanggup.

Berikut ini uraian para ulama beserta dalil yang menguatkannya.

Kapan boleh diawali aqiqah? dalil melaksanakan aqiqah

Secara universal, jumhur ulama berkomentar kalau waktu di- sunnahkannya penyembelihan hewan aqiqah pada hari ke- 7. Hendak namun mereka berberda komentar tentang hari kebolehan diluar sunnah.

Tetapi, Syafiiyah serta Hanabilah membolehkan penerapan aqiqah pas sehabis balita dilahirkan serta tidak wajib menunggu hingga hari ke- 7. Tetapi mereka tidak membolehkan saat sebelum balita dilahirkan.

Hingga, bila penyembelihan dicoba saat sebelum kelahiran balita, dikira selaku sembelihan biasa serta bukan aqiqah. Perihal ini didasari atas sesuatu karena ialah kelahiran. Hingga bila balita telah terlahir aqiqah boleh dilaksanakan.

Sebaliknya Hanafiyah serta Malikiyah baru membolehkan penerapan aqiqah pada hari ke- 7 pasca kelahiran.

Serta aqiqah tidak legal( dikira sembelihan biasa) bila dilaksanakan tadinya.

Sebagian ulama menghitung hari kelahiran cuma pada siangnya saja. Hingga bila terdapat anak yang lahir selepas magrib, hingga satu harinya dihitung mulai esok pagi.

Kapan waktu aqiqah lalu?

1. Hari ke- 7 Aqiqah murah Jakarta

Golongan Malikiyah berkomentar kalau waktu aqiqah cuma hingga hari ke- 7 pasca kelahiran. Bila hari ke- 7 telah lalu hingga ibadah aqiqah telah tidak lagi berlaku.

2. Hingga anak umur baligh

Sebaliknya Syafi’ iyah, mereka membolehkan untuk orang tua melasanakan aqiqah anaknya sampai ia masuk umur baligh. Ini yang mustahabb.

Hingga kala sudah masuk umur baligh, orang tua tidak lagi terbebani ibadah ini.

Hendak namun anak seperti itu yang hendak melakukan aqiqahnya sendiri bila sanggup.

Demikian yang diriwayatkan dalam suatu hadits, kalau Rasulallah meng- aqiqahi dirinya sendiri kala dia telah jadi nabi.

Al- Imam an- Nawawi di dalam kitabnya Syarhu al- Muhadzab, berkata bila hadits tentang aqiqahnya Nabi buat dirinya sendiri itu ialah hadits bathil.

3. Hingga berakhir masa nifas ibunya

4. Anak boleh mengaqiqahi dirinya sendiri kapan pun

Tetapi demikian, terdapat ulama yang membolehkan untuk anak buat meng- aqiqahi

dirinya sendiri bila sanggup dengan keumuman hadits,

كُلُّغُلَامٍمُرْتَهَنٌبِعَقِيقَتِهِ،تُذْبَحُعَنْهُيَوْمَالسَّابِعِ،وَيُحْلَقُرَأْسُهُ،وَيُسَمَّى

Maksudnya:“ Tiap anak tergadai dengan aqiqahnya, hingga disembelihkan hewan untuknya pada hari ke- 7, dicukur rambutnya, serta diberi nama”( HR. Ibn Majah)

Aqiqah, Hingga Kapan Boleh Dilaksanakan?

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *